Nová publikace nejen pro amatéry

Jak jste se již dozvěděli z jiných míst našeho bulletinu, byla při příležitosti 70.výročí existence neprofesionálního filmového hnutí u nás vydána publikace ing.Emila Pražana a kolektivu s názvem “Kronika českého amatérského filmu”. Kniha je postavena na dokumentárních materiálech prvního sdružení amatérů v bývalém Československu - Českého klubu kinoamatérů (ČKK) Praha – který vznikl právě před těmi 70 lety a tento krok je tak považován za počátek organizovaného amatérského filmového hnutí u nás.

Kniha je rozdělena do deseti kapitol a její úvodní část tvoří výpovědi dvou nejstarších žijících pamětníků a členů  ČKK Praha - ing. Antonína Skotáka a RNDr. Jiřího Rentze.

Kapitoly I. až VIII. popisují historii a vývoj amatérského hnutí u nás v jednotlivých časových obdobích od roku 1935 až do roku 2004.
IX. kapitola je pak věnována vzpomínkám několika mimopražských kinoamatérů a kapitola X. mapuje vztah českých filmových amatérů a světové organizace amatérů UNICA.
Závěr publikace je věnován názorům dvou pracovníků Národního filmového archivu v Praze, Pavlu Vrbatovi jako současnému předsedovi ČKK Praha a celou publikaci uzavírá slovo současného metodika pro neprofesionální film NIPOS ARTAMA Praha Mgr. Miroslava Tuščáka, který se také o přípravu a vydání této mimořádné publikace svou osobní angažovaností a aktivitou při zajišťování potřebných finančních prostředků nejvíce zasloužil.

Kniha “Historie českého amatérského filmu” by neměla chybět v knihovničce žádného filmového amatéra anebo zájemce o tuto oblast zájmové činnosti u nás. Nepochybně v ní také najde zmínku o sobě anebo o svém filmovém kroužku či klubu i řada starších aktivních filmových amatérů.

Publikaci je možno si objednat na dobírku na adrese ČKK Praha – pan Pavel Vrbata, tel.: 251 811 183
E-mail:vrbata@ckkp.cz

Cena této obsáhlé téměř 330 stránkové publikace je 100,-Kč.