XXXXV. ARSfilm amatérů – Kroměříž 2017

Česko-slovenská soutěž neprofesionálního filmu o umění, animované tvorby, videoartu a experimentů a filmů z oblasti lidové tvořivosti

Česká republika, Kroměříž – Dům kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828,

6. až 8. října 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účast na AFA:

ARSfilmu amatérů /AFA/ se mohou zúčastnit autoři a autorské kolektivy z ČR a ze Slovenska svými filmy, které vznikly na nekomerční bázi a odpovídají kategoriím soutěže, splňují technické podmínky a v minulosti se již této soutěže nezúčastnily nebo do ní nebyly přihlášeny. Mohou se účastnit i posluchači 1. a 2. ročníku FAMU a nezávislí autoři. Počet přihlášených prací od jednoho autora není omezen. Do soutěžní projekce postupují snímky doporučené výběrovou komisí splňující požadavky umělecké kvality a odpovídající Statutu AFA.


Soutěžní kategorie:

Do AFA se v souladu se Statutem přijímají filmy, které obsahem odpovídají těmto soutěžním kategoriím:

I. tvorba o umění – zahrnuje snímky ze všech oborů umění
II. animovaná tvorba – snímky realizované všemi animačními technikami
III. videoart a experimentální snímky
IV. lidová umělecká tvořivost (nepřijímají se snímky se záznamem z vystoupení apod.)

 

Technické podmínky účasti:


Do soutěže se přijímají filmy
zaslané elektronicky přes „úschovnu cz“ na adresu:  

filmy-kromeriz@seznam.cz, nebo fyzicky -  poštovní adresa pro fyzické zasílání nosičů:

JBS STUDIO s.r.o.

Rohozná 71

569 72  Rohozná u Poličky 

Pozn. Při zaslání filmu elektronicky je nutno poslat info na tento e-mail: csfv@seznam.cz

      Záznam musí být nahrán v obrazové normě PAL ( 50i, 25p ). Minimální rozlišení SD (720x576), maximální FullHD (1920x1080).

Elektronicky se přijímají formáty avi,  mpg2,  mp4. Fyzicky se přijímají filmy na nosičích DVD nebo BD a to buď jako DVD video (BD), nebo datový formát na nosiči (avi, mpeg2, mp4) Na nosiči nesmí být žádný další záznam, pouze soutěžní film.

      Nosič musí mít potřebné identifikační údaje snímku a jeho autora (jméno, adresa, název a délka snímku atd.).  Délka prací nesmí překročit 20 minut.

      Veškerou odpovědnost za dodržování autorských práv a dalších právních předpisů nese přihlašovatel snímku. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže materiály, které neodpovídají zadání nebo jsou jinak závadné. Organizátoři nepřejímají zodpovědnost za ztrátu anebo poškození zásilky přepravou.


Záznam musí být nahrán v normě PAL. Na nosiči nesmí být žádný další záznam, pouze soutěžní film.
Kazeta a její obal musí mít potřebné identifikační údaje snímku a jeho autora (jméno, adresa, název a délka snímku atd.), úvodní a závěrečný titulek. Veškerou odpovědnost za dodržování autorských práv a dalších právních předpisů nese přihlašovatel snímku. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže materiály, které neodpovídají zadání nebo jsou jinak závadné.
Organizátoři ručí za všechny snímky od doby jejich doručení do doby odeslání, nepřejímají zodpovědnost za ztrátu anebo poškození zásilky přepravou.

      Ekonomické zajištění:

                Autorům prací přijatých do soutěže (u kolektivních snímků jednomu z autorů) úhradu ubytování zajišťuje ČSFV. Ostatním účastníkům lze zajistit ubytování na vlastní náklady na základě včas doručeného závazného požadavku na ubytování.

     Za každý přihlášený snímek jeho přihlašovatel uhradí na vrub hlavního pořadatele AFA účastnický poplatek a doloží jeho zaplacení současně se zasláním přihlášky snímku do soutěže. Bez úhrady tohoto poplatku nelze snímek přijmout do soutěže a vrátit zpět poštou autorovi. Film si pak autor musí vyzvednout osobně do dvou měsíců po ukončení soutěže jinak se stává majetkem pořadatele.         

Tento účastnický poplatek činí:         

-  pro účastníky z České republiky a ze Slovenska 150 Kč – úhrada složenkou nebo převodem na účet ČSFV Kroměříž (viz níže uvedené bankovní .spojení).

            -  členové ČSFV a KAF Kroměříž poplatek neplatí.

 ČSFV Kroměříž, Česká spořitelna, pobočka Kroměříž,  č.ú. 1480565389/0800, var.symbol 2017


Hodnocení soutěžních prací:
Každý přihlášený snímek musí projít předvýběrem. Výběrová komise zařadí do soutěže snímky odpovídající tématickému zaměření, uměleckým a technickým požadavkům. V soutěžní projekci hodnotí snímky mezinárodní odborná porota, sestavená z profesionálních pracovníků filmu a televize a zkušených amatérů. Rozhodnutí výběrové komise a odborné poroty jsou konečná a nezdůvodňují se. Výběrová komise má rovněž právo přeřadit snímek do jiné soutěžní kategorie nežli byl začleněn jeho autorem anebo přihlašovatelem.

Mezinárodní porota uděluje:
Velkou cenu – Cenu města Kroměříže + Zlatý kroměřížský tolar- finanční nebo věcná odměna
Cenu poroty + Stříbrný kroměřížský tolar - finanční odměna příp. věcná cena 
Hlavní cenu   + Bronzový kroměřížský tolar - příp. věcná cena
Cenu Ládi Františe  (Českého svazu pro film a video) -  věcná cena 

Porota dále může udělit další věcné i finanční ceny sponzorů a spolupořadatelů, diplomy za tvůrčí složky filmů a čestná uznání. Podle výsledků ankety přítomných diváků bude udělena věcná
Cena diváka – Cena Domu kultury v Kroměříži. Porota má rovněž právo některé z cen neudělit, její rozhodnutí jsou konečná.
V případě, že se autor soutěže osobně nezúčastní a v soutěži získá věcnou cenu musí si ji vyzvednout osobně u pořadatelů do dvou měsíců po ukončení soutěže. Jinak věcná cena propadá ve prospěch pořadatele.

Termíny:

Uzávěrka soutěže je 12. září 2017.

 Oznámení o výsledku výběrového řízení bude autorům odesláno do 20. září 2017.

 Filmy zaslané po termínu 12. září 2017 nebudou do soutěže zařazeny.


XXXXV. ARSfilm amatérů Kroměříž 2017 bude zahájen v pátek dne 6. října 2017 v 16.00 hodin v Hudebním sále Domu kultury v Kroměříži a ukončen vyhlášením výsledků při společenském večeru s udílením cen v sobotu večer.
Součástí AFA jsou doprovodné kulturní a společenské akce, výstavy a odborné semináře, případně i projekce profesionálních tvůrců filmu z ČR i zahraničí.

Upozornění: Přihlášky vyplňujte č i t e l n ě (nejlépe strojem) a úplně. Pořadatel si vyhrazuje právo pořízení kopie vybraných snímků pro nekomerční využití a Zlatý fond AFA.

Hlavní pořadatel:            Dům kultury v Kroměříži
Spolupořadatelé:              Město Kroměříž
                                         Český svaz pro film a video Kroměříž (ČSFV)
                                         Klub amatérského filmu Kroměříž o.s.
Záštita:                             Ministerstvo kultury ČR Praha

Veškerou korespondenci, přihlášky a videoprogramy zasílejte s označením „ARSfilm amatérů 2017“ na adresu :

                          Český svaz pro film a video, z.s.,  Dvořákova 441/9, 750 02 Přerov, tel.:+420  774 196 376
                                                                        
nebo e-mail: csfv@seznam.cz

                                           Filmy na adresu:  JBS studio, Rohozná 71, 569 72  Rohozná u Poličky                             

Zde si můžete vytisknou příhlášku na ARSfilm 2017