Protokol poroty XXII. ročníku SENIORFORA KROMĚŘÍŽ 2015

Do XXII. ročníku SENIORFORA KROMĚŘÍŽ 2015 bylo přihlášeno 46 snímků z České republiky, Slovenska, Anglie, Německa, Francie, Estonska, Kanady a z Indie. Do soutěže jich bylo přijato 38.

Porota pracovala ve složení:
Mgr. Ladislav Munk, Bratislava - předseda
Oskar Siebert, Regensburg - člen
Ing. Emil Pražan, Praha - člen


Rozhodnutí poroty je následující:

SENIORPRIX - Plaketa MUDr. Zdeňka Jaroše:
VACCAM” - Jaroslav Nykl, Praha

I. cena
Geheimnisvolle Pegnizauen” - Georg Bock, Německo
(Tajemný Pegnizauen)

II. cena
Vzpomínky na Horácko“ - Bohumil Kheil, Praha

III. cena
Polní tráva“ - Václav Fořt, Praha

Medaile UNICA
Fly Mill“ - Anu-Laura Tuttelberg, Estonsko
(Bitka ve mlýně)

Cena ČSFV Kroměříž
Fenomén Karel Kryl“ - Ladislav Františ, Kroměříž

Cena Percy Childse
Adoration: A Natural History - Ian Woodward, Anglie
(Vzývání: Historie přírody)

Cena diváka – Cena Domu kultury v Kroměříži
VACCAM“ - Jaroslav Nykl, Praha

Čestná uznání
Zahradní železnice J. Cajthamla“ - Zdeněk Sojka, Vráž
Gazdovanie na hriňovských lazoch“ - Lubor Patsch, Slovensko
Golden Wings“ (Zlatá křídla) - Gordon Clarke, Anglie
Abstinencí ke kráse“ - Jan Křivý, Žatčany
Cat-toon“ - Frank Baker, Anglie
Symbióza“ - Ladislav Františ, Kroměříž
Hallvad“ - Danuše Kubá tov á, Čelákovice
Půl stoleti nejen s nábytkem“ - Ladislav Františ, Kroměříž
Zubrnická muzeální železnice“ - Eduard Pech, Ú stí n.Labem
V srdci anděl pláče“ - Alena Krejčová, Ústí n.LabemV Kroměříži 28. 11. 2015
Mgr. Ladislav Munk v.r.
předseda poroty