.

 


24. ročník SENIORFORUM Kroměříž 2017 – SENIOR PRIX MUDr. Zdeňka Jaroše

Mezinárodní výběrová soutěž nekomerčních neprofesionálních filmů

autorů nad 58 let věku  - bez tématického omezení

17. – 18. listopadu 2017 – Hudební sál přístavby Domu kultury,
 Tovačovského ul. 2828, 767 01 Kroměříž
-----------------------------------------

 

Cíl soutěže:

            Hlavním cílem soutěže SENIORFORUM Kroměříž je podpora tvůrčích aktivit autorů-seniorů.
   SENIORFORUM Kroměříž je soutěží otevřenou pro autory z České republiky i ze zahraničí. Je organizováno jako Memoriál MUDr. Zdeňka Jaroše, který patřil k zakladatelům neprofesionálního  filmového hnutí v regionu Kroměříže a střední Moravy. Byl jedním ze skupiny amatérů, kteří v roce 1973 založili Klub amatérského filmu. Byl to kultivovaný člověk, milovník sportu,  přírody a umění. Svým kolegům v kroužku nezištně předával své bohaté tvůrčí zkušenosti, byl vždy ochoten pomoci při zajišťování potřeb klubového života KAFu.    

 

Podmínky účasti:

            Soutěže se mohou svými filmy a videoprogramy zúčastnit domácí i zahraniční neprofesionální autoři, pokud jsou jejich práce vytvořeny na nekomerční a neprofesionální bázi a snímky splňují stanovené technické podmínky. Snímky nesmí být starší 3 let a jejich počet je omezen na dvě práce od jednoho autora. Výběrová komise má právo prověřit všechny přihlášené práce z těchto pozic a doporučuje kolekci pro soutěžní promítání.

 Od 23. ročníku je nově zaváděna kategorie filmů do 3 minut se samostatným hodnocením. 

 

Do soutěže se přijímají filmy zaslané elektronicky přes „úschovnu cz“ na adresu:  

filmy-kromeriz@seznam.cz, nebo fyzicky -  poštovní adresa pro fyzické zasílání nosičů:

JBS STUDIO s.r.o.

Rohozná 71

569 72  Rohozná u Poličky

Pozn. Při zaslání filmu elektronicky je nutno poslat info na tento e-mail: csfv@seznam.cz

 

      Záznam musí být nahrán v obrazové normě PAL ( 50i, 25p ). Minimální rozlišení SD (720x576), maximální FullHD (1920x1080).

Elektronicky se přijímají formáty avi,  mpg2,  mp4. Fyzicky se přijímají filmy na nosičích DVD nebo BD a to buď jako DVD video (BD), nebo datový formát na nosiči (avi, mpeg2, mp4) Na nosiči nesmí být žádný další záznam, pouze soutěžní film.

      Nosič musí mít potřebné identifikační údaje snímku a jeho autora (jméno, adresa, název a délka snímku atd.).  Délka prací nesmí překročit 15 minut.

      Veškerou odpovědnost za dodržování autorských práv a dalších právních předpisů nese přihlašovatel snímku. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže materiály, které neodpovídají zadání, nebo jsou jinak závadné. Organizátoři nepřejímají zodpovědnost za ztrátu anebo poškození zásilky přepravou.

 

Finanční náležitosti:

            Každý do soutěže přijatý videoprogram opravňuje autora anebo jednoho zástupce autorského kolektivu k účasti na soutěži při úhradě nákladů na ubytování /nocleh/ po dobu soutěže. Dále je možno zajistit ubytování na požadavek i pro ostatní účastníky a hosty na jejich vlastní náklady.   Za každý snímek přihlášený do soutěže musí jeho autor anebo přihlašovatel uhradit částku 150 Kč jako účastnický  poplatek , v případě zahraničního snímku částku 15 Euro (18 USD), členové ČSFV účastnícký poplatek nehradí. Tuto částku je nejlépe zaslat na konto: ČSFV Kroměříž – Česká spořitelna a.s., pobočka 14, 767 18 Kroměříž, číslo účtu 1480565389/0800  pošt.poukázkou typu C, případně přiložit tuto částku s upozorněním do zásilky s přihláškou a snímkem. . Bez úhrady tohoto poplatku nelze snímek přijmout dosoutěže a pořadatel jej vrátí zpět poštou autorovi.                                                             

 

Hodnocení soutěžních prací:

            Každý přihlášený snímek musí projít předvýběrem. Výběrová komise zařadí do soutěže snímky odpovídající tematickému zaměření, uměleckým a technickým požadavkům. V soutěžní projekci hodnotí snímky mezinárodní odborná porota, sestavená z profesionálních pracovníků filmu a televize a zkušených amatérů. Předsedu poroty jmenuje pořadatel. Rozhodnutí výběrové komise a odborné poroty jsou konečná a nezdůvodňují se.

            Mezinárodní porota má právo udělit tyto ceny:

            -           Senior Prix MUDr. Zdeňka Jaroše

            -           1., 2. a 3. cenu a čestná uznání v obou kategoriích

            -           Cenu Ládi Františe - ČSFV Kroměříž

            -           Cenu diváka – Cenu DK Kroměříž

  Ceny mohou být věcné anebo finanční podle možností organizátorů SENIORFORA a sponzorských příspěvků. Některé z cen nemusí být soutěžní porotou uděleny s výjimkou SENIOR PRIX MUDr. Zdeňka Jaroše. V případě, že se autor soutěže osobně nezúčastní a v soutěži získá věcnou cenu musí si ji vyzvednout osobně u pořadatelů do dvou měsíců  po  ukončení soutěže.

 

 

 

Termíny:

            Filmy spolu s přihláškami do soutěže a přihláškami k ubytování a doklady o zaplacení účastnického  poplatku musí být organizátorům soutěže doručeny nejpozději do 3. listopadu 2017.

    Oznámení autorům o přijetí anebo nepřijetí snímku do vlastní soutěže výběrovou komisí bude odesláno autorům do 10. listopadu 2017.

   24 . SENIORFORUM Kroměříž 2017 bude zahájeno v pátek 17. listopadu 2017 v 17 hodin v Hudebním sále přístavby Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského ul. 2828 a bude ukončeno v sobotu dne 18. listopadu ve 19 hodin večerním posezením autorů a účastníků s porotou spojeným s vyhlášením výsledků a předáním cen opět v Hudebním sále přístavby Domu kultury v Kroměříži.

 

Hlavní pořadatel:                   ČSFV Kroměříž (Český svaz pro film a video)

Spolupořadatelé:                    Dům kultury v Kroměříži

                                               Město Kroměříž

 

Záštita:                                   Ministerstvo kultury ČR Praha                  

 

 

Tisk přihlášky

Veškerou korespondenci a přihlášky zasílejte s označením „SENIORFORUM  2017“ na adresu: Český svaz pro film a video, z.s.,  Dvořákova 441/9, 750 02 Přerov, tel.:+420  774 196 376,  nebo e-mail: csfv@seznam.cz,

 

Filmy na adresu:  JBS studio, Rohozná 71, 569 72  Rohozná u Poličky