Nový předseda ČSFV

Po čtyřiadvaceti  letech byl do čela Českého svazu pro film a video uveden jeho první předseda Petr Chmela z Přerova. Nahradil tak zesnulého ing. Ladislava Františe. Jeho jmenování bylo dáno Stanovami svazu, kde v tomto případě nahrazuje předsedu zvolený místopředseda.  Jeho nástup do funkce je poznamenán  četnými úkoly, které musí v co nejbližší době řešit – například, dotaci,  každoroční statistiku o činnosti ,  přípravu svazových  soutěžích jako je ARSFILM, nebo Seniorforum a také  informovat o činnosti veřejnost prostřednictvím SEKVENCE, která vychází jako součást časopisu VIDEOHOBBY. Jak sám říká, už mu to dává pořádně zabrat. Musí  také řešit vnitřní svazové problémy například příspěvkovou kázeň,  kdy někteří členové svazu doposud neuhradili členské příspěvky na letošní rok. Novinkou výhod pro členy ČSFV je, že kromě bezplatného zasílání časopisu VIDEOHOBBY nebudou na svazových soutěžích hradit žádné poplatky.

 

 Sídlo svazu zůstává v Kroměříži v Domě kultury a adresa pro poštovní styk je:

 Český svaz pro film a video, Dvořákova 441/9, 750 02 Přerov,

 emailová adresa: csfv@seznam.cz

 

Bank.spojení : 1480565389/0800,   Čs.spořitelna a.s. pobočka  č.14, 767 01 Kroměříž

 

LogoCSFVStaňte se i Vy členy ČSFV

 

·         Založen 30.3.1990 v Přerově na shromáždění neprofesionálních filmových a videotvůrců Iniciativa 100 jako federální sdružení - Nezávislý svaz pro film a video.

·         V roce 1993 byl NSFV po vzniku dalších subjektů sdružujících neprofesionální autory v ČR transformován na Český svaz pro film a video, který sdružuje v současné době více než 80 členů z ČR, SR, Německa, Anglie a Belgie.

·         Český svaz pro film a video z.s. (ČSFV) jako první z dobrovolných občanských sdružení vzniklých u nás po roce 1989 je členem Českého výboru UNICA (nyní ČVU- CSNF ČR), který zastřešuje tato sdružení v ČR a zastupuje Českou republiku ve světovém výboru UNICA. V současné době je sídlo ČSFV v Kroměříži. Jeho činnost řídí volený výbor. Podle Statutu je Český svaz pro film a video, z.s. se sídlem v Kroměříži nevládní organizací nezávislou na politických stranách a sdružující podle demokratických zásad tvůrce a zájemce v oboru neprofesionálního filmu a videotvorby. Jeho registrace byla provedena MV ČR dne 14.5.1990 a znovu potvrzena po změně názvu 24.6.1993.

·         Základní povinností člena ČSFV, z.s. je jeho aktivní podíl na činnosti svazu a úhrada stanovených ročních členských příspěvků. Každý ze členů dostává VIDEOhobby s vložkou SEKVENCE a využívá ekonomických výhod při účasti na svazem organizovaných vzdělávacích akcích – videokurzy, svazové soutěže a dalších.