Vážení členové ČSFV, blíží se termín do kterého, podle stanov, je třeba zaplatit členské příspěvky. Můžete tak učinit následujícími způsoby:

 

----- Od roku 2011 se mění výše příspěvků dle rozhodnutí valné hromady ze 5. prosince 2010!!! ------

 

- Výdělečně činní členové - roční příspěvek je 250,- Kč

- Nevýděleční (studenti, důchodci) - roční příspěvek je 150,- Kč
- Nový členové - příspěvek + 50,- Kč za vystavení legitimace.

Peníze je nutno poukázat poštovní poukázkou, zaslat v dopise na adresu : ČSFV, Spáčilova 3036, 767 01 Kroměříž anebo uhradit bankovním převodem do konce dubna každého roku.

V případě úhrady převodem je nutno pro snadnější identifikaci plátce uvést v obou symbolech, variabilním a specifickém, ev.číslo průkazky člena. Převod provést na bankovní konto ČSFV, které je u České spořitelny a.s., pob. č.14, 767 01 Kroměříž, účet číslo 1480565389/0800.