Vážení členové ČSFV, blíží se termín do kterého, podle stanov, je třeba zaplatit členské příspěvky. Můžete tak učinit následujícími způsoby:

 

----- Od roku 2011 se mění výše příspěvků dle rozhodnutí valné hromady ze 5. prosince 2010!!! ------

 

- Výdělečně činní členové - roční příspěvek je 250,- Kč

- Nevýděleční (studenti, důchodci) - roční příspěvek je 150,- Kč
- Nový členové - příspěvek + 50,- Kč za vystavení legitimace.

Členský příspěvek je možné zaslat i převodem na účet - viz níže. Do zprávy napište své jméno a adresu.

 

Český svaz pro film a video z.s.
767 01 Kroměříž, Tovačovského 2828

Zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v  Brně  v oddílu L, vložce číslo 37
IČO : 495 58 366,  DIČ: 320-49558366

Bank. spojení : Fio banka, a.s., V Celnici 101028/10, 117 21 Praha 1, č. účtu:  2401308689/2010,

Písemný kontakt: ČSFV z.s. Dvořákova 441/9, 750 02 Přerov
Mobil:  00420 774 196 376,   E-mail:  csfv@seznam.cz 

Internetové stránky: www.csfv.org